• d4_xalastra1
  • d4_xalastra2
  • d4_xalastra3
  • d4_xalastra4
  • d4_xalastra5


ΈΡΓΟ : Δ4 ΧΑΛΑΣΤΡΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ