Η εταιρεία

Η Γκρίμπας Σταύρος και ΣΙΑ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών από το 1995. Κύρια αντικείμενα ενασχόλησης της εταιρείας είναι οι επενδύσεις με σύνθετα προφίλ αλουμινίου τύπου Etalbond καθώς και οι κάθε είδους ανοξείδωτες (INOX) και μεταλλικές κατασκευές.


Βασικά χαρακτηριστικά κάθε δραστηριότητας της εταιρείας είναι η προσοχή στη λεπτομέρεια και η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος. Η τεχνογνωσία και η πείρα των στελεχών μας στον τομέα των κατασκευών, σε συνδυασμό με την συνεργασία και κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη, μας επιτρέπουν να κινούμαστε με ταχύτητα και ευελιξία προς την εξασφάλιση της καλύτερης και οικονομικότερης λύσης.