• megaro1
  • megaro2
  • megaro3
  • megaro4ΈΡΓΟ : ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΕΤΕΘ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ