• PROSPECTUS-68
  • PROSPECTUS-69
  • PROSPECTUS-70ΈΡΓΟ : ΔΡΙΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ