• PROSPECTUS-52
  • PROSPECTUS-53
  • PROSPECTUS-54
  • PROSPECTUS-55
  • PROSPECTUS-56ΈΡΓΟ : Ε.Α.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕ - ΕΜΒΟΛΟ ΑΤΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ