• PROSPECTUS-74
  • PROSPECTUS-75
  • PROSPECTUS-76
  • PROSPECTUS-77ΈΡΓΟ : ΚΤΕΟ MEDITERRANEAN COSMOS
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ