• PROSPECTUS-145
  • PROSPECTUS-146
  • PROSPECTUS-147


ΈΡΓΟ : ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ