• PROSPECTUS-89
  • PROSPECTUS-90
  • PROSPECTUS-91


ΈΡΓΟ : ΤΕΛΟΓΛΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ : ΣΠΑΡΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ο.Α.Ν. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ