• PROSPECTUS-137
  • PROSPECTUS-138
  • PROSPECTUS-140

ΈΡΓΟ : ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 
  • PROSPECTUS-145
  • PROSPECTUS-146
  • PROSPECTUS-147


ΈΡΓΟ : ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ